Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Mitä tietoja keräämme kävijästä?

Käytämme sivustoilla evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käsittelemme Google Analytics-palvelussa. Käytämme tietoja markkinointimme, sivustojemme ja sisällön kehitykseen. Mikäli haluat vierailla sivustoillamme käyttämättä evästeitä, muuta selaimesi asetuksia.
Lisätietoja Googlen evästeistä: https://policies.google.com/technologies/cookies
Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Mikäli jätät sivustojen kautta yhteystietosi yhteydenottolomakkeen avulla, antamasi tiedot tallentuvat sivuston palvelimelle ja asiakasrekisteriimme HubSpot- järjestelmään. Asiakasrekisterissä voimme yhdistää henkilön itsensä antamia tietoja Google Analytics- palvelun tuottamaan analytiikkatietoon.
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille, ilman rekisteröidyn suostumusta.

Miten säilytämme tietojasi?

Säilytämme sivustojen kautta luovuttamiasi tietoja asiakasrekisterissämme HubSpot- järjestelmässä, sekä sivustojen palvelimella. Säilytämme annettuja henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle. Mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, käytämme vain järjestelmiä, jotka takaavat riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely
Mikäli haluat tarkastaa rekisterissämme olevat tiedot tai kieltää sinua koskevien tietojoen käsittelyn, pyydämme lähettämään postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.